Inspiration Run 7.7 km.


วันรับสมัคร วันนี้ – 31 ส.ค. 2562 หรือมีผู้สมัครเต็มจำนวน
วันวิ่ง วันอาทิตย์ที่ 29 ก.ย. 2562 ปล่อยตัวเวลา 06.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์หมอเจ้าฟ้า โรงพยาบาลแมคคอร์มิค
วันรับบิบ วันที่ 28 กันยายน 2562 เวลา 10.00 - 20.00น. ณ บริเวณลานจอดรถด้านหน้าอาคารผู้ป่วยนอก รพ.แมคคอร์มิค เชียงใหม่
ระยะทาง 7.7 กิโลเมตร
เวลาตัดสิทธิ์ (Cut off) เวลา 08.00 น.
หมายเหตุ : เวลาการตัดสิทธิ์แข่งขันจะยึด "Gun time" เป็นหลัก และขอให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติตามกำหนดเวลาตัดสิทธิ์อย่างเคร่งครัด เพื่อเปิดให้การจราจรดำเนินการได้ตามปกติ
ค่าสมัคร 350 บาท/ท่าน
การชำระเงิน ชื่อบัญชี : โรงพยาบาลแมคคอร์มิค สาขาโรงพยาบาลแมคคอร์มิค (เชียงใหม่)
ธนาคาร : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่บัญชี : 731-229116-1
รุ่นการแข่งขัน ไม่มีแบ่งรุ่นการแข่งขัน
ถ้วยรางวัล ไม่มีการแข่งขัน
ช่องทางการสมัคร www.inspirationrun.com
สิ่งที่จะได้รับ
 • • BIB
 • • เสื้อที่ระลึก
 • • เหรียญรางวัลที่ระลึก
 • • อาหารว่างและน้ำดื่ม
เสื้อที่ระลึก
ขนาดเสื้อ
เหรียญรางวัลที่ระลึก
กติกาการร่วมแข่งขัน
 • • ผู้จัดการแข่งขันจะดำเนินการจัดงานในด้านความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน โดยที่ผู้เข้าแข่งขันจะต้องยอมรับความเสี่ยงของตัวเองและผู้จัดการแข่งขันจะไม่รับผิดชอบต่อการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต อย่างไรก็ตามที่เกิดขึ้นจากการแข่งขันหรือระหว่างการมีส่วนร่วมในการแข่งขันใดๆ
 • • ผู้เข้าร่วมต้องได้รับการตรวจสอบทางการแพทย์และ/หรือปรึกษาแพทย์ของพวกเขา ก่อนที่จะมีการลงทะเบียนและก่อนที่การแข่งขันจะเกิดขึ้นจริงเพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าแข่งขัน ในบางกรณีผู้เข้าการแข่งขันจำเป็นต้องออกจากการแข่งขันทันทีหากได้รับการแจ้งจากเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ ผู้อำนวยการการแข่งขันผู้ตัดสินและ / หรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
 • • รองเท้าสเก็ต รถเข็น รองเท้าที่มีล้อในตัวหรือที่แนบมาและอื่น ๆ วัตถุอื่นที่ไม่ใช่ยานพาหนะหรืออุปกรณ์สำหรับทางการแพทย์จะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ในเส้นทางการวิ่ง
 • • คณะผู้จัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ที่จะใช้การถ่ายภาพใด ๆ (รวมทั้งผู้เข้าร่วม), ภาพเคลื่อนไหว, บันทึกหรือบันทึกสื่ออื่น ๆ ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ
 • • คณะผู้จัดการแข่งขันจะไม่รับผิดชอบสำหรับข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการกรอกรายละเอียดการสมัครไม่สมบูรณ์
 • • คณะผู้จัดขอสงวนสิทธิ์การตัดสินในกรณีเกิดข้อพิพาท โดยการตัดสินของคณะผู้จัดถือเป็นที่สิ้นสุด
กำหนดการ
 • 05.00 น. เปิดจุดรับฝากของ
 • 05.30 น. กิจกรรม Warm up
 • 05.40 น. เข้าสู่พิธีการ
  - กล่าวรายงาน โดย ประธานการจัดงาน วิ่ง "รวมใจไทย สืบสาน พระปณิธานหมอเจ้าฟ้า" INSPIRATION RUN
  - กล่าวเปิดงาน โดย ประธานในพิธีเปิดฯ
  - พิธีปล่อยตัวนักวิ่ง ณ จุด START โดย ประธานในพิธีเปิดฯ
 • 06.00 น. ปล่อยตัวนักวิ่ง ณ จุด START นักวิ่ง วิ่งบนเส้นทางบนเส้นทางประวัติศาสตร์การแพทย์แผนปัจจุบันในล้านนา ระยะทาง 7.7 กิโลเมตร
  - เสร็จสิ้นการแข่งขัน
 • 08.30 น. ปิดจุดรับฝากของ

© 2019 Inspiration Run. All Rights Reserved.