ประกวดวาดภาพ
หลักเกณฑ์การประกวด (เริ่มการแข่งขันเวลา 13.00 – 16.00 น. ระยะเวลา 3 ชั่วโมง)
ระดับประถมศึกษา (ป.4 – ป.6) การแข่งขันวาดภาพสีชอล์ค
 • • ใช้สีชอล์ค
 • • ขนาดกระดาษ 15×20 นิ้ว
 • • มีอุปกรณ์แจกให้
ระดับมัธยมต้น (ม.1 – ม.3) การแข่งขันวาดภาพสีโปสเตอร์
 • • ใช้สีโปสเตอร์
 • • กระดาษ 15×20 นิ้ว แจกให้
 • • อุปกรณ์การวาดนำมาเอง
ระดับมัธยมปลาย อุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป การแข่งขันวาดภาพสีน้ำ
 • • ใช้สีน้ำ
 • • กระดาษ 15×20 นิ้ว ให้เตรียมมาเอง
 • • อุปกรณ์การวาดนำมาเอง
หลักเกณฑ์การตัดสิน
หมายเหตุ : ผลงานของผู้แข่งขัน และผู้ที่ได้รับรางวัล
ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้จัดการประกวดฯ
 • • ความคิดสร้างสรรค์
 • • ทักษะทางด้านศิลปะ
 • • เนื้อหาสอดคล้องกับเนื้อเรื่อง
 • • องค์ประกอบของภาพ
 • • ความสมบูรณ์ของภาพและผลงาน

รางวัลในการแข่งขัน (ทุนการศึกษา พร้อมเกียรติบัตร)
ระดับประถมศึกษา (ป.4 – ป.6)
การแข่งขันวาดภาพสีชอล์ค
 • • รางวัลยอดเยี่ยม จำนวน 3,000 บาท 1 รางวัล
 • • รางวัลดีเด่น จำนวน 2,000 บาท 2 รางวัล
 • • รางวัลสร้างสรรค์ จำนวน 1,000 บาท 3 รางวัล
 • • รางวัลชมเชย จำนวน 500 บาท 5 รางวัล
ระดับมัธยมต้น (ม.1 – ม.3)
การแข่งขันวาดภาพสีโปสเตอร์
 • • รางวัลยอดเยี่ยม จำนวน 3,000 บาท 1 รางวัล
 • • รางวัลดีเด่น จำนวน 2,000 บาท 2 รางวัล
 • • รางวัลสร้างสรรค์ จำนวน 1,000 บาท 3 รางวัล
 • • รางวัลชมเชย จำนวน 500 บาท 5 รางวัล
ระดับมัธยมปลาย
การแข่งขันวาดภาพสีน้ำ
 • • รางวัลยอดเยี่ยม จำนวน 5,000 บาท 1 รางวัล
 • • รางวัลดีเด่น จำนวน 3,000 บาท 2 รางวัล
 • • รางวัลสร้างสรรค์ จำนวน 2,000 บาท 3 รางวัล
 • • รางวัลชมเชย จำนวน 500 บาท 5 รางวัล
อุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป
การแข่งขันวาดภาพสีน้ำ
 • • รางวัลยอดเยี่ยม จำนวน 5,000 บาท 1 รางวัล
 • • รางวัลดีเด่น จำนวน 3,000 บาท 2 รางวัล
 • • รางวัลสร้างสรรค์ จำนวน 2,000 บาท 3 รางวัล
 • • รางวัลชมเชย จำนวน 500 บาท 5 รางวัล
สนใจสมัครได้ที่ แผนกการตลาด โรงพบาลแมคคอร์มิค 053 921 777 กด 6
ตั้งแต่วันนี้ - 31 สิงหาคม 2562

© 2019 Inspiration Run. All Rights Reserved.